You are hereSkip Navigation Links > Homepage

AIR POWER Company Ltd.:

Firma AIR POWER s.r.o. je strojírenskou firmou střední velikosti, zabývající se převážně montáží stavebních strojů poháněných spalovacími motory. Firma je lokalizovaná v průmyslovém areálu v Plzni a zaměstnává 100 pracovníků. Výrobní prostory firmy jsou nově vybudované, nabízí zákazníkům moderní technologické vybavení a pracovníkům příjemné pracovní prostředí.
 

AIR POWER se specializuje na montáž strojů

Nový výrobní areál firmy AIR POWER

Localization of AIR POWER: Europe > Czech Republic > Pilsen > Škoda Area


Umístění - Evropa  
Umístění - Plzeň  
GPS: 49°44'18.2"N 13°20'58.6"E
Open this map (new window)

History of AIR POWER Company Ltd.


Firma AIR POWER s.r.o. byla založena dne 19. 2. 2001 za účelem zajištění výroby a dodávek vybraného sortimentu stavebních strojů dle získané dlouhodobé obchodní smlouvy. Provoz první montážní linky a sériová výroba prvních 5 typových řad strojů byla zahájena v již srpnu téhož roku. V závěru roku 2001 získala firma certifikát kvality ISO 9001.

V následujícím roce byla vzhledem k úspěšně se rozvíjející obchodní spolupráci vybudována další montážní linka. Sériová výroba dalších 6 typových řad strojů na nové montážní lince byla zahájena od ledna roku 2003. V roce 2005 byla zavedena výroba dalšího sortimentu výrobků - osvětlovacích věží. Počátkem roku 2008 byly pronajaty nové výrobní prostory v Plzni, vybudována třetí montážní linka a zahájena výroba dalšího sortimentu výrobků - 13 typů mobilních generátorů.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o přesunutí výroby z Chrástu do nových, moderních výrobních prostor. Za tímto účelen byly v Plzni pronajaty další prostory  a do konce roku 2011 byla provedena projekční příprava přesunu. V závěru roku 2011 byla zahájena výstavba nových montážních linek, zkušebny a odpovídajících skladových prostor. V dubnu roku 2012 byla výstavba nového provozu dokončena, výroba z Chrástu přesunuta do nových prostor a oba provozy sloučeny.

V novém výrobním areálu firmy  je v současné době vyráběno 48 typů výrobků. Celkem vyrobila firma AIR POWER v letech 2001 až 2012 více než 40 000 strojů.

The new manufacturing operation of the company


Výrobní provoz firmy AIR POWER byl v roce 2012 nově vybudován v průmyslovém areálu Škoda v Plzni. Výrobní provoz se nachází ve dvou halách a přilehlých prostorech.
  • Celková plocha areálu firmy AIR POWER: 18 642 m²
  • Montážní linky, sklady, kanceláře:                8 101 m²
  • Venkovní sklady, komunikace, zeleň:         10 541 m²
  • Výrobní kapacita strojů/rok:                           6 000 ks
  • Aktuální počet zaměstnanců:                            100

Annual reports